Önkéntes Nap a hédervári piarista iskolában

A mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda Timaffy László Tagiskolájában Héderváron már szép hagyományai alakultak ki az önkéntes munkának. Két éve a távolugró pálya és gödör fejújítása, az elmúlt tanévben a testnevelési szertárak és a
technika terem polcrendszerének elkészítése történt meg a Szülői Szervezet vezetésével és aktív szülők közreműködésével.

2018 tavaszán intézményünket megkereste az Audi Hungaria munkatársa, akinek segítségével pályázatot adtunk be az Audi Hungaria Önkéntes Napra. Ennek keretében a vállalat munkára vállalkozó munkatársai segítségével iskolánk 6 tantermének kifestését és kerti asztalok, padok festését, összeszerelését, valamint a hozzájuk szükséges térkövek elhelyezését végeztük el tanárok, diákok és szülők közreműködésével. Az Audi Hungaria a projekt megvalósításához anyagi támogatással és önkéntesei munkájával járult hozzá.

A szülők, tanárok és diákok már szeptember 14-én, péntek délután munkához láttak. Kipakoltuk a termeket, fóliáztunk, előkészültünk a másnapi festésre.

Szombaton, 15-én 7.30 órakor indult a munka. Az AUDI Hungaria önkénteseinek projektvezetője tájékoztatót tartott a csapatnak, majd a munkafolyamatok megszervezése után mindenki elfoglalta helyét a vállalt feladatánál. A falfestésben gyakorlottak a termeket festették, a többiek a kerti bútorokat. Egy 3 fős brigád a térköveket rakta le és összeszerelte a padokat. A munkában részt vevőket egy tál meleg étellel vendégelte meg a Hédervári Gyermekek Neveléséért Alapítvány, a szakács az alapítvány elnöke volt. A munkák után takarítás és visszapakolás zárta a napot.

Szívet melengető volt látni a nap végén, hogy gyermekeink érdekében milyen összefogásra vagyunk képesek. Hálásan köszönöm a diákok és kollégáim nevében is a vállalat felajánlását, valamint az alapítvány támogatását és a 35 segítő szülő és családtag áldozatos munkáját.

Kiszelka Mariann tagintézmény-vezető