Népmese napja Héderváron

Október 4-én, csütörtökön reggel iskolánk alsó tagozatosaihoz P. Nagy Gabi előadóművész látogatott el a Népmese napja alkalmából. Mesemondással és beszélgetéssel tette színesebbé ezt az ünnepet, melyről Benedek Elek, nagy mesemondók tiszteletére emlékezünk meg minden évben.

Kiszelka Mariann

Zene Világnapja

Október elseje a zene világnapja. Szerte a világon mindenütt megemlékeznek erről a fontos eseményről. Iskolánkban László Attila zenetanár szervezésében hétfőn az 5. órában a Széchenyi István Egyetem Varga Tibor Zeneművészeti Intézetének hallgatói adtak koncertet a diákoknak. Zongora, cselló, fuvola és szólóének darabok szerepeltek a műsoron. Nagy élvezettel hallgattuk az előadást. Szép élménnyel gazdagodva, lélekben feltöltődve folytathattuk a napot.

Kiszelka Mariann

Önkéntes Nap a hédervári piarista iskolában

A mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda Timaffy László Tagiskolájában Héderváron már szép hagyományai alakultak ki az önkéntes munkának. Két éve a távolugró pálya és gödör fejújítása, az elmúlt tanévben a testnevelési szertárak és a
technika terem polcrendszerének elkészítése történt meg a Szülői Szervezet vezetésével és aktív szülők közreműködésével.

2018 tavaszán intézményünket megkereste az Audi Hungaria munkatársa, akinek segítségével pályázatot adtunk be az Audi Hungaria Önkéntes Napra. Ennek keretében a vállalat munkára vállalkozó munkatársai segítségével iskolánk 6 tantermének kifestését és kerti asztalok, padok festését, összeszerelését, valamint a hozzájuk szükséges térkövek elhelyezését végeztük el tanárok, diákok és szülők közreműködésével. Az Audi Hungaria a projekt megvalósításához anyagi támogatással és önkéntesei munkájával járult hozzá.

A szülők, tanárok és diákok már szeptember 14-én, péntek délután munkához láttak. Kipakoltuk a termeket, fóliáztunk, előkészültünk a másnapi festésre.

Szombaton, 15-én 7.30 órakor indult a munka. Az AUDI Hungaria önkénteseinek projektvezetője tájékoztatót tartott a csapatnak, majd a munkafolyamatok megszervezése után mindenki elfoglalta helyét a vállalt feladatánál. A falfestésben gyakorlottak a termeket festették, a többiek a kerti bútorokat. Egy 3 fős brigád a térköveket rakta le és összeszerelte a padokat. A munkában részt vevőket egy tál meleg étellel vendégelte meg a Hédervári Gyermekek Neveléséért Alapítvány, a szakács az alapítvány elnöke volt. A munkák után takarítás és visszapakolás zárta a napot.

Szívet melengető volt látni a nap végén, hogy gyermekeink érdekében milyen összefogásra vagyunk képesek. Hálásan köszönöm a diákok és kollégáim nevében is a vállalat felajánlását, valamint az alapítvány támogatását és a 35 segítő szülő és családtag áldozatos munkáját.

Kiszelka Mariann tagintézmény-vezető

Hitélet

Elsőáldozás előtt komolyan készültek a gyerekek az első szentgyónásra és
szentáldozásra. Bízunk benne, hogy az emelkedett hangulatú ünnepi szentmise meghatározó mérce marad keresztény életükben.

A lelkigyakorlatok a gyerekek számára nagy élmény jelentettek, jól érezték magukat, lelkiekben gazdagodva tértek haza.

A bérmálás közösségünk meghitt, szép, komoly ünnepe volt. Nagyon felemelő érzés volt, hogy ennyi év után templomunkban ismét volt bérmálás. A 8. osztály előtt szóbeli vizsgán adott számot felkészültségéről. Lelkiismeretesen, komolyan vették.

Mit jelent számomra a bérmálás?
A hívő élete során csak egyszer veheti fel a bérmálást, mint keresztség lelki jegyét. Talán egy kicsit felnőttebb leszek általa. Ezzel a szentséggel közelebb kerülhetek az egyházhoz, mint új felnőtt tag.

Rám van bízva a lelki tisztaságom megőrzése. A keresztségi fogadalom megújításával újra elfogadom Jézust megváltómnak, és fogadom, hogy tanítása szerint élek. A szentség felvétele után a távlati felnőtt koromban, én is házassági fogadalmat tehetek életem párjának, az általunk kiválasztott templomban. Jó keresztény módjára gyermekemet a katolikus hitre nevelhetem. Támogatom keresztény útján, mikor részesül a keresztelés, elsőáldozás és bérmálás szentségében. Az egyház főbb ünnepköreit a katolikus keresztény hit szerint ünneplem meg, vasárnaponként Istentiszteleten részt veszek. Talán egyszer engem is felkérnek kereszt vagy bérmaszülői tisztségre, és boldogan eleget teszek ennek.

Érett felnőttként, mikor tettel és anyagilag is tudom támogatni egyházamat, plébániai testületi tagságot is elvállalom. Hitemet bátran felvállalom, még ha a mai világban erős törekvéseket vélek felfedezni a katolikus hit elnyomásával kapcsolatosan.
Rászoruló beteg vagy szegény embereken segítek lehetőségeimet figyelembe véve. Bérmálkozás arra kötelez mindenkit, hogy egész életünk folyamán Krisztusnak hűséges tanúi legyünk.

Hegyi Anasztázia

Mind a nevelők, mind a gyerekek sokat kapnak a piarista gondolatiságtól. Az odafordulás, a másik meghallgatása, segítése alapvető értékként jelenik meg mindennapjainkban. A hit, az imádság ereje építi jellemünket és erősít minket feladataink megvalósításában, személyiségünk kiteljesedésében.

Bán Elvira és Seresné Domina Teréz

Ballagás, tanévzáró

2018. június 16-án volt iskolánkban a tanévzáró ünnepély, melyet a Boldogasszony kápolna kertjében tartottuk meg. A csodás környezet méltó helyszínt biztosított iskolánk piarista szellemiségének és a szentmisének, melyet 3 piarista atya, Vereb Zsolt igazgató, hédervári lelkipásztor, Farkas István piarista házfőnök és Bozók Ferenc atya celebrált.

A 8. osztályosok meghitt búcsúzó ünnepe kifejezte azt az örömöt, hogy ennyi év után ismét ballagó osztálya lehet az iskolának. A Hédervári Gyermekek Neveléséért Alapítvány nevében Györkös István, az alapítvány elnöke 7 év után újra átadhatta a búcsúzó, arra érdemes diákoknak a Timaffy emlékérmeket és az „Akikre büszkék vagyunk” elismerést. Az emlékérmeket Hegyi Anasztázia, Hincsics Attila és Hornyák Levente vehette át. Az „akikre büszkék vagyunk címet Cseri Bálint, Danyi Bence, Hegyi Patrik és Soós Barnabás kapták.

Timaffy emlékérmet kapott Szabóné Németh Ágnes Hédervárért, az iskola helyben maradásáért, a gyerekekért és ezen keresztül a közösség jövőjéért végzett áldásos tevékenységéért.

A tanévzáró ünnepség keretében kiemeltük a tanév fontosabb eseményeit és eredményeit, átadtuk a jutalomkönyveket a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulóinknak. Büszkék vagyunk rájuk!

Köszönetünket fejezzük ki minden bennünket támogató személynek és szervezetnek azért, hogy sikeres, eredményes tanévet zárhattunk.

Kiszelka Mariann tagintézmény-vezető