CSODÁS TÖRTÉNETEK KALAZANCI SZENT JÓZSEF ÉLETÉBŐL pályázat

A PIARISTA REND MAGYAR TARTOMÁNYA KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZATATOT HIRDET CSODÁS TÖRTÉNETEK KALAZANCI SZENT JÓZSEF ÉLETÉBŐL CÍMMEL.

A 2017. év a piarista rend többszörös jubileumának az éve. A szegény sorsú gyermekek tanítására, teljesebb életre nevelésére vállalkozó szerzetesrendet 400 évvel ezelőtt, 1617-ben hagyta jóvá V.
Pál pápa , az alapítót, Kalazanci Szent Józsefet pedig 250 éve, 1767-ben emelte a szentek sorába XIII. Kelemen pápa a vatikáni bazilikában. Bővebben …